Čistač

Cleaner

Tom Katler, penzionisani policijski službenik, sada vodi firmu koja je specijalizovana za čišćenje mesta zločina. Unajmljen je za čišćenje nakon ubistva. Nakon što je odradio posao, otkrije da su ga navukli na čišćenje mesta zločina i mora da pokuša da otkrije šta se zaista dogodilo u toj kući.