Čarobni grad: Bliži s neprijateljima

Magic City: ...And Your Enemies Closer

Ajkov plan da vodi Kastrove hotele u Havani naruši njegov odnos s Viktorom. Stivi pokreće novi posao s Mesarom, a Džudi poverava Deniju opasnu tajnu. Klajn se kune da će uništiti Ajka, a Ben povlači poslednje poteze ne bi li osigurao željeni rezultat glasanja o kockarnicama. Kad strašni Saj Berman dođe u Majami, Lili daje dragocen poklon iznenadnom savezniku.