Spartak III, ep. 5

Spartacus III, ep. 5

Tiberije je ogorčen i slomljen. Nakon što je morao da pretuče Sabina do smrti, istresa se na preživelim kukavicama. Otac Marko Kras šalje svoje ljubavnice da uteše njegovog naslednika vinom i nežnostima, ali podlac bira silovanje robinje kao nadoknadu. Senatora Metela ignorišu kad postavlja pitanje zašto vojska nije krenula na Sinuesu, ali uskoro će mu biti jasno. Spartak iskušava Kriksovu odanost do tačke loma, tako što ga ne vodi u napade na Krasove zalihe hrane. Objavljuje da će na Herakleonovim brodovima ploviti na Siciliju i oslobađa poslednje Rimljane. Dok Kriks saznaje da je to diverzija za napad na Krasov tabor, Cezar potpiruje razdor do krajnjih granica, pre nego što otvori vrata svojim vojnicima. Spartak uviđa da je napad s mora sabotiran, budući da su se kilikijski gusari prodali Krasu.