Boš VI, ep. 2

Bosch VI, ep. 2

Dobri ljudi na obe strane: Detalji od Kentove udovice Alisije dovode do toga da Boš i FBI posumnjaju u grupu građana u vezi s ukradenim radioaktivnim cezijumom i ubistvom na jezeru, ali se sukobe zbog taktike što dovodi do smrtonosnog obračuna. Madi pronalazi zagonetan propust u transkriptu o suđenju, a detektivki Vegi je neprijatno, jer saznaje da je ona Biletsina miljenica.