Boš IV, ep. 2

Bosch IV, ep. 2

Snovi o Banker Hilu: Boš zaista želi da reši Elajasovo ubistvo što je pre moguće, ali svoje istražitelje drži u neznanju. Elenor Viš se vratila u igru s federalcima, a det. Džeri Edgar se sprema za svoj ponovni prvi dan na poslu.