Boš III, ep. 7

Bosch III, ep. 7

Prava igra: Boš i Robertson rade na slučaju Gan. Daljim dokazom ekipa je sve bliže rešavanju Midousovog ubistva. Irving izviđa štetu zbog još jedne krize vezane za Boša. Edgar preduzima mere. Slučaj Holand je na ivici.