Boš II, ep. 5

Bosch II, ep. 5

Nestao: Boš i Edgar su sada na tragu Džoiju Marksu. Džordž Irving je sve dublje uvučen u svoj zadatak. Boš mora da ide u krajnost kako bi osigurao sigurnost bliskih mu osoba.