Boš I, ep. 6

Bosch I, ep. 6

Davni dani: Bošova poručnica i bliska saradnica Grejs Bilets, ga ubeđuje da iskoristi božićne praznike kako bi posetio ćerku Medi. Boš putuje u Las Vegas kako bi je video – a i kako bi mu bivša supruga Elenor Viš, koja je nekada bila briljantan forenzičar, pružila uvid kakav je Vejts. Boš i Medi odmah se ponovo povezuju, ali, Boš se neprijatno oseća u većoj porodici. Vejts upućuje Bošu pozive kojima ga izaziva, pa počinje da gomila žrtve kako bi potkrepio svoje pretnje. Nemajući drugog izbora nego da se vrati u Los Anđeles, Boš odmah upada u vrtlog. Brašerova ispituje Džonija Stouksa, nekadašnjeg prijatelja Artura Delakroa, ali naizgled jednostavno ispitivanje svedoka pretvara se u pucnjavu.