Bogata strana Versaja

Bancs Publics

Pratimo svakodnevne živote Parižana koji žive u bogatom predgrađu Versaj.
Život, požuda i ljubav na pariski način.