Blok 12

Block 12

Engleski istraživački sateliti otkriju velika nalazišta nafte u području starih rudnika na Kipru. Velik deo tog područja pripada Kostandasu (on je kupio to zemljište od svog prijatelja turskog Kipranina) koji je tamo odlučio da provede penzionerske dane sa svojom suprugom. Velika ekonomska kriza postaje uzrok bankrota njihova dva sina, što ih prisili da se sa svojim porodicama takođe usele u tu istu kuću. Situacija se pogorša time što kiparska vlada stalno pokušava da otkupi kuću i zemljište, a naš glavni protagonista, Kostandas, to tvrdoglavo odbija. Uz sve to, dva engleska agenta i naslednik turskog Kipranina, kampuju ispred kuće koja je u stanju opsade spolja i iznutra…