Bdenje

Vigil, The

Radnja se odvija jedne večeri u bruklinškom kvartu i priča prati Jakova, bivšeg pobožnika, kako prihvata mesto šomera, unajmljenog da sedi na bdenju i pazi na telo umrlog člana zajednice. Izgubivši svoju veru, Jakovu se ne vraća u nepristupačnu versku zajednicu iz koje je nedavno pobegao. Ali kad Reb Šulem, rabin i osoba od poverenja, priđe Jakovu posle sastanka grupe podrške i ponudi mu da bude šomer, za nedavno preminulog preživelog iz Holokausta, nevoljno prihvata posao. Ubrzo nakon dolaska u kuću, Jakov shvata da nešto nije kako treba da bude. Ovo neće biti tiho bdenje.