Avgust

August (1996)

Čehovljev „Ujka Vanja“, prenesen u kontekst Severnog Velsa na prelazu vekova, gde mir i spokoj seoske kuće budu poremećeni dolaskom vlasnika imanja tiranina i njegove žene Amerikanke.