Arčer III, ep.4

Archer III, ep.4

Malori zatraži pomoć od Arčera i Lane kada se nađe u kompromitujućoj situaciji sa talijanskim premijerom.