Arčer I, ep.9

Archer I, ep.9

Kad Arčer prihvati bolje plaćeni posao u suparničkoj agenciji ODIN, Malori neće oklevati ni pred čim kako bi ga vratila u svoju agenciju.