Arčer I, ep.8

Archer I, ep.8

Nakon što je agencija izgubila još jedan unosan ugovor zbog suparničke agencije ODIN, Malori dodeli Arčeru i Lani zadatak da ponize ODIN tako što će da ukradu neprocenjivi dijamant od njihovog najvećega klijenta.