Zarobljeni II, ep. 10

Trapped II, ep. 10

Torildir, Andrijeva ćerka, u smrtnoj je opasnosti. Sada je ključno da Andri ne očajava, već da sazna sve pojedinosti o čoveku koji ju je oteo. U toku istrage saznaće mračne tajne porodice u dolini.