Zamena

Switch, The

Kesi je pametna i zabavna žena koja, uprkos protivljenju svog najboljeg neurotičnog prijatelja Volija, odluči da je vreme za trudnoću – čak i ako to mora da učini sama… uz malu pomoć šarmantnog donatora Rolanda. Međutim, njeni planovi odlaze u potpuno pogrešnom smeru zbog zamene donatora u polsednji čas… Zamene koja će se otkriti tek za sedam godina, kad Voli upozna Kesinog sina i primeteti neverovatnu sličnost sa njim…