Zajednica I, ep. 15

Community I, ep. 15

Grupa krene na laka predavanja u novom semestru. Širli (Yvette Nicole Brown) ide na kurs iz jedrenja, a Džefovu (Joel McHale) omiljenost ugrožava „kul“ tip Rič na kursu keramike. Rič prizna da je doktor i da pohađa kurs samo da se malo odmori od posla. Džef kaže da je on zapravo iskusan keramičar i da je tu, među početnicima, samo da zadivi ostale, jer je on iz Santa Fea, doma mnogih nadarenih keramičara. A iako je Širli ugrozila brod admirala Slotera, on je odlučio da njoj i ostalima da petice zbog Širline odanosti.