Viy

Viy

Rani 18. vek kartograf Džonatan Grin kreće na naučno-istraživačko putovanje iz Evrope na Istok. Prošao je Transilvanijom i preko Karpata, i našao se u malom selu gde se izgubio u strašnoj šumi. Do tog ukletog mesta dovela ga je gusta magla. Ljudi koji žive u tom selu nisu nalik nikome drugom koga je putnik video pre dolaska tamo. Seljani su iskopali duboki jarak da bi se odbranili od ostatka sveta, deleći naivno verovanje da mogu da se spasu od zla… Smatraju da se zlo ugnezdilo u njihovim dušama i samo čeka priliku da izbije u svet.