Uhapsi me

Arrest Me

Jedne večeri jedna žena pođe u policijsku stanicu da prizna ubistvo svog nasilnog muža koje je počinila pre mnogo godina. Policija je ispitivala ženu. I što su je više ispitivali, to su manje hteli da je uhapse. Zašto ova žena koju niko ne smatra krivom želi da bude uhapšena? I zašto stalno dolazi u policiju?