Tuđu glavu nosim

L'Un Dans L'Autre

Dva para, Pjer i Aimee te Eric i Penelope, godinama su prijatelji. Postoji samo jedan problem: Penelope i Pjer su se zaljubili. Kada stvari počnu da izmiču kontroli odlučuju da raskinu. Ali svemir je odlučio da se malo poigra sa njima i nakon poslednje strastvene noći, nakon što su se probudili, Pjer i Penelope shvate da su zamenili tela! Kako bi sačuvali svoju tajnu, moraju da žive pretvrajući se da su jedan drugo. I tada kreću nevolje.