Tri hiljade godina čežnje

Three Thousand Years Of Longing

Uspešna, ali usamljena naučnica, dr Alitea Bini je zadovoljna svojim životom i stvorenje je razuma. Dok je u Istanbulu na konferenciji, upoznaje Džina koji joj nudi tri želje u zamenu za svoju slobodu. Ovo predstavlja dva problema. Prvo, doktorka sumnja da je on uopšte stvaran, a drugo, budući da je naučnica, dobro zna sve priče o ‘pogrešnim’ željama. Džin, s druge strane, pokušava da je ubedi u suprotno pričajući joj fantastične priče o svojoj prošlosti. Na kraju, doktorka poželi želju koja ih oboje iznenadi.