Taksi Bruklin: Bruklin Hajts

Taxi Brooklyn: Brooklyn Heights

Bogata, ali žena koja će uskoro umreti, ponudi Ket posao na slučaju koji se tiče njenog „treznog“ sina. Lea uhapsi imigraciona služba.