Superjunaci

Alter Egos

U vreme kad su superjunaci izgubili podršku vlade i javnosti, superjunak Fridž upoznaje devojku koja mu pomaže da prebrodi emocionalne krize, jer je u fazi raskida sa svojom devojkom koja ga vara… s njim samim, dok je superjunak. Sa prijateljem, takođe superjunakom Si-Truom, prolazi kroz brojne prepreke, a poslednja bi mogla da ga košta budućnosti, slobode i dobrog imena.