Super Ja

Super Me

Sang Ju je silno iscrpljen od pokušavanja da ostane budan. Svaki put kad zatvori oči, u njegovim snovima ga proganja demon koji ga ubija. Jedne noći Sang shvati da ima posebnu moć – može da prenese blago iz snova u stvarnost. Gotovo preko noći, postaje bogat čovek. Ali njegovo bogatstvo privuče pažnju i nemilosrdnog gangstera…
Film je bio u zvaničnoj selekciji Međunarodnog filmskog festivala Siđes 2019. godine.