Stena

Acantilado

Članovi jedne sekte počine masovno samoubistvo na Kanarskim ostrvima. Gabrijelova mlađa sestra, Kordelija, koju nije video godinama, bila je u toj sekti. Gabrijel odluči da otputuje tamo kako bi otkrio šta se dogodilo.