Spartak- Rat prokletih: Mrtvi i umirući

Spartacus - War of the Damned: The Dead and the Dying

Kras saznaje da jedan istaknuti Rimljanin želi da ukrade slavu pobede nad Spartakom. Spartak traži nešto što će mu dati prednost nad Rimljanima.