Spartak II, ep. 4

Spartacus II, ep. 4

Rimski vojnici predvođeni Ašurom saznaju za napad na rudnik. Spartak i njegovi ljudi moraju da pobegnu sa Nevijom i nekoliko oslobođenih robova. Kriks prikriva njihov beg, ali ga hvataju i odvode u vilu zapovednika s još nekoliko robova. Spartak beži kroz šume i močvare. On i njegovi ljudi znatno su oslabljeni i očekuju da će umreti u poslednjem okršaju. Ali tada im u pomoć dolazi grupa koja je ranije pobegla na Vezuv. U vili Ilitija organizuje zabavu kako bi se dodvorila Glaberu. Glaber želi da žrtvuje zarobljene gladijatore, ali Varinije odlučuje da ih pošalje u arenu, osim Kriksa kojeg Lukrecija odlučuje da spasi od nečasne smrti