Spartak II, ep. 6

Spartacus II, ep. 6

Spartak želi da se pobunjenici pripreme za odbranu novoga utočišta. Lukrecija i Ilitija teše jedna drugu, a Glaber dovodi smrtonosne nove vojnike.