Spartak – Osveta: Odabrani put

Spartacus - Vengeance: Chosen Path

Spartak želi da se pobunjenici pripreme za odbranu novoga utočišta. Lukrecija i Ilitija teše jedna drugu, a Glaber dovodi smrtonosne nove vojnike.