Spartak – Osveta: Gnev bogova

Spartacus - Vengeance: Wrath of the Gods

Spartak i nekoliko preživelih su opkoljeni su na vrhu Vezuva. Glaber i Ašur sprečavaju njihov beg.