RPM

RPM

Profesionalni kradljivac automobila Luk Delson izvede pljačku svog života kad ukrade prototip superautomobila. Automobil je RPM i može se voziti bez ikakve pogonske snage. Naftni oligarh Konstantin Čarkos ponudi mu milijardu dolara da ga ukrade. Ali za petama mu je policijski detektiv, jer je on napravio taj auto, i njegova sestra koja želi novac. Upoznaje i Čarkosovu sestru koja želi svoj automobil natrag. Pomaže mu u krađi samo da bi dobila auto, i na kraju, njih dvoje započnu romantičnu vezu.