Rejnin strah

Fear Of Rain

17-g. Rejn Barouz je tipična tinejdžerka… s netipičnom bolešću: rana pojava šizofrenije. Nakon što se Rejn vrati kući iz bolnice, upozna neobično lepog i mučno čudnog Kejleba. Izgleda predobar da bi bio istinit – a itekako bi mogao da bude. Dok se bori s mladom ljubavlju, mora da potisne autodestruktivne i manipulativne sile koje joj proždiru um. Ali onaj, koji je mnogo strašniji od čoveka koji opseda njene snove, stvarni je komšija koji je, u šta je Rejn uverena, oteo devojčicu i drži je zatočenu na njihovom tavanu. Hoće li Rejn da uspe da razdvoji zamršenu mrežu činjenica i fikcije?