REC 3: Početak

[Rec]3: Genesis

Akcija se sada odigrava kilometrima od originalne lokacije i delom na dnevnom svetlu, dajući filmu potpuno svežu, ali uznemirujuće novu stvarnost. Infekcija se proširila. Zapleti prethodna dva filma tu se spajaju, i ovaj treći deo sage deluje kao dekoder za otkrivanje informacija skrivenih u prva dva filma, i tako ostavlja otvorena vrata za završni film, „REC 4: Apokalipsa“.