Pravila službe

Rules Of Engagement

Kad izbiju demonstracije u Jemenu, pukovnik TerI Čilders (Semjuel L. Džekson) i jedinica marinaca dobiju zadatak da se probiju do američke ambasade te evakuišu ambasadora i njegovu porodicu, ukoliko bude potrebno. Pošto demonstranti otvore vatru na ambasadu, bace eksploziv i tri marinca poginu, Čilders nema izbora i naređuje otvaranje vatre, pri čemu bude ubijeno osamdesetak demonstranata. Teri Čilders završi na vojnom sudu pod optužbom za ratni zločin, ali njegov prijatelj, marinski pukovnik Hejs Hodžis (Tomi Li Džons) preuzima njegovu odbranu.