Propovednik II, ep.11

Preacher II, ep.11

Džesi vodi Tulip da vidi kako izvlače kola u kojima je zaključao Sveca ubica. Nakon što Tulip želi da zna zašto ga nije poslao u pakao, Džesi je šokiran činjenicom da je nestao. Jureći u stan, Džesi želi da svi odu na Biminije kako bi pobegli Svecu, ali ne dok ne nađu Boga. Tulip i Kesidi ne žele da pomognu. Sada sam, Džesi ide u seksi klub jer misli da se tamo Bog skriva, ali klub je prazan. Tulip i Kesidi čekaju Džesija. Džesi se sukobljava sa Starom. Tulip se zaklinje da će da uništi Svečevo sklonište tajnoga oružja. Star primorava Džesija na slušanje snimaka njegovih prošlih molitvi za oproštenje.