Pristanak

Consentement, Le

Pariz, 1985. Vanesa ima 13 godina kada upoznaje Gabrijela Mecnefa, poznatog pedesetogodišnjeg pisca. Mlada tinejdžerka postaje ljubavnica i muza ovog čoveka koji je poznat u svetu kulture i politike. Izgubivši sebe u vezi, Vanesa pada pod sve jači, destruktivni uticaj koji ovaj manipulator ima nad njom.