Predivna stvorenja

Beautiful Creatures

Kada Lena Dušen dođe u maleni Gatlin, ubrzo privlači pažnju Itana Vejta, koji jedino želi da pobegne iz tog gradića kojeg smatra dosadnim i besperspektivnim. Ubrzo otkriva da je Lena i mnogo više nego što je očekivao, jer ona poseduje neobične moći zbog kojih drugi ljudi teško ulaze u njen život. Lena i Itan se zbližavaju, ali njihovoj procvetaloj romansi preti opasnost, jer Lena je čarobnica i kada navrši šesnaest godina moraće da prođe prisvajanje, proces u kome
će se odlučiti hoće li njena sudbina zauvek biti u svetlu ili u tami.