Pravda za sve: Otpušten

True Justice: Fired

Kejn pokušava da uhvati priliku da dođe do Duha, ali FBI je obavešten o njegovim aktivnostima i želi da ga zaustavi.