Pravda za sve: Nasilne mere

True Justice: Violence Of Action

Kejn želi da otkrije šta Duh kupuje, jer zna da će ga to saznanje dovesti korak bliže Duhu…