Posetioci 2: Hodnici vremena

Visiteurs, Les 2: Corridors Of Time

Godfroj od Montmiraia je usred priprema za proslavu svog venčanja sa Frenegondom od Puilea, kada vojvoda, njein otac, naprasno prekine sve pripreme…