Porodica u najam

Family For Rent

Pol-Andre je u svojim 40-im godinama, i prilično je introvertan. Bogat, ali sam, duboko je nezadovoljan svojim životom i odlučuje da mu je istinski potrebna porodica! Violet je takođe u 40-im godinama i pršti energijom, ali uskoro će je izbaciti iz kuće i boji se da će izgubiti starateljstvo nad svoje dvoje dece. Pol-Andre joj iznosi svoj sasvim pošteni predlog, bez smicalica: „unajmiće“ njenu porodicu, a zauzvrat će joj otplatiti dugove. U dobru i u zlu…