Poljubi ili umri

Kiss Kiss (Bang Bang)

Ubica Feliks je prestao sa svojim zločinačkim poslom i pronašao posao čuvanja odraslog sina jednog bogataša. Istovremeno, Feliksova stara banda je raspisala nalog za njegovo ubistvo.