Politehnika

Polytechnique

Prema istinitim događajima koji su se dogodili 6. decembra 1989. na politehničkom fakultetu u Montrealu. Film prikazuje događaje od tog dana kroz oči dvoje studenata, Valeri i Žan-Fransoe, čiji su životi zauvek promenjeni kad je jedan mladić došao na fakultet samo s jednom namerom: da se ubije i da sa sobom povede što je više moguće žena.