Pogođen gromom

Struck By Lightning

Maturant Karson (Kris Kolifer), zarobljen je u gradu koji mu zamera što je njegov „IQ veći od veličine cipela“ i u kojem ga nesavesno leči njegova pijana (a ujedno i sama pod lekovima) majka, očajnički se trudi da ga prime na univerzitet na severozapadu. Otkriva da srednja škola ima više tajni nego što je mislio i koristi ih za pokretanje književnog časopisa kako bi povećao šanse za ulazak na univerzitet. Karson saznaje mnogo o ljudima i koliko život zaista može da bude nepravedan. Pomaže nekim ljudima, neke povredi, loveći nadahnuće i čekajući da ga pogodi grom.