Pobediti

Vincere

U Musolinijevom životu postoji tajna: supruga i sin, Benito Albino, koji je rođen, priznat, pa osporen. Tajna nosi ime: Ida Dalser. Ovo je mračna stranica u istoriji, zanemarena u zvaničnoj biografiji vođe. Kada Ida upozna Musolinija u Milanu, on je urednik u „Napredu“ i vatreni socijalista koji želi da povede mase prema antiklerikalnoj, antimonarhističkoj, društveno osamostaljenoj budućnosti. Ida ga je već nakratko susrela u Trentu i ostala zadivljena. Ida zaista veruje u njega i u njegove ideje. Pa proda sve što ima kako bi on finansirao novine koje je osnovao. S početkom Prvog sv. rata, Benito Musolini se priključi vojsci i nestane. Ida ga ponovno nađe u vojnoj bolnici, ali uz njega je Rakel, žena kojom se upravo oženio. Ida grčevito želi da dokaže da je ona Musolinijeva prava žena i majka njegovog prvorođenca. Odvode je protivno njenoj volji i na više od 11 godina zatvaraju u ludnicu. Ali Ida se neće predati bez borbe…