Piksi

Pixie

Piksi Hardi je odrasla u Sligu, malom gradu u zapadnoj Irskoj. Spremna je da ode, ali prvo želi da se osveti za smrt svoje majke tako što će izvršiti pljačku. Ali planovi propadaju i nakon sukoba između dve suparničke bande, ona beži sa dvojicom nedužnih mladića, Frenkom i Harlandom. Prate ih ubice i grupa gangsterskih sveštenika i prate ih kroz divlji predeo Irske, tako da ona mora da veruje sebi i uvek bude korak ispred njih kako bi sebi i mladićima spasila život. Hoće li konačno uspeti da uzme svoj život u svoje ruke?