Obični čovek – 1. deo

Homme Ordinaire, Un - Part 1

Majka i njenih četvoro dece su pronađeni ubijeni, zakopani u svom vrtu. Otac, Kristof de Salin, je nestao. Sumnja se na njega. Ana-Roze Ganjer pokreće istragu. Ova gradska porodica je bila na ivici, u dugovima. A čovek bi metodički pripremio ubistva…