Običan čovek – 3. deo

Homme Ordinaire, Un - Part 3

Šta ako Kristof de Salin nije kriv? Njegova sestra ima argumente. I policijska istraga nailazi na određene nedoslednosti. Ali Ana-Roze se premišlja, zadivljena… Kristofovom protuvrečnosti, njegova okrutnost, njegovi problemi u odnosu. Ona ulazi u njegov život. Do poslednjih minuta pre ubistava… Prati i njegovo kretanje. Hoće li da nađe Kristofa de Salina?