Običan čovek – 2. deo

Homme Ordinaire, Un - Part 2

Ana-Roze pokušava da shvati šta ima dok rekonstruiše zagonetku života Kristofa de Salina. Njegovi snovi o veličini, izgubljeni rajevi. Amerika, Bog. Neizbrisivi otisak njegove veronauke. Istovremeno, ona prati Kristofove poslednje dane s njegovom porodicom. Ali ko je ustvari bio Kristof de Salin? Otac pun ljubavi, makijavelista?