Nacija zombija: Niz Misisipi

Z-Nation: Down the Mississipi

Naši junaci pokušavaju da pređu reku Misisipi, ali čamac im se prevrne i oni se opet razdvoje. Skeči i Skizi uvlače Deset hiljada u svoju najnoviju prevaru koja dovodi do sukoba sa Eskorpionom. U ulozi sudije, porote i krvnika, Eskorpion osuđuje svu trojicu na smrt. Dolaze Vorenova i naši junaci, ali da li je prekasno?